Højde 16 cm, længde 19 cm.

Højde 16 cm, længde 17 cm.

Højde 16 cm, længde 17 cm.

Højde 16 cm, længde 17 cm.

Højde 12 cm, længde 14 cm.

Højde 11 cm, længde 11 cm. Mærkat: Necno En Mexico

højde 3 cm, længde 3 cm

Fra Mexico

Nogle har hank på ryggen og på andre danner halen hanken.

opdat.: 19-10-2011